Tussen oud en nieuw

31
dec

We zijn in de jaarlijkse periode aangekomen waarin kranten, televisieprogramma’s en bloggers ons proberen te vervelen met gebeurtenissen uit het afgelopen jaar. En… waarschijnlijk maken we ons zelf ook schuldig aan deze vorm van zelfreflectie. Wie kijkt er in december immers niet terug op het afgelopen jaar? Wat ging er goed en wat waren ‘vervelende’ momenten?
Persoonlijk kan ik 2017 omschrijven als een achtbaan waarbij ik alle kanten op werd geslingerd en alle soorten emoties aan den lijve heb ondervonden. Persoonlijke herinneringen die ik eigenlijk alleen voor mijn vrouw en mijzelf wilde bewaren… sommige althans.
Ik wilde, net als vorig jaar, dan ook bewust niet meedoen aan het ‘wij-graven-die-herinneringen-wel-voor-je-opspel’. Ware het niet dat ik getriggerd werd door het thema van de bloghop van december.

Bloghop
Onlangs ben ik lid geworden van de online-groep Christelijke Webloggers. Een plek waar bloggers met passie voor de Enige Ware God ervaringen en tips uitwisselen. Dit alles wordt afgewisseld met een maandelijkse suggestie voor een blogthema; de zogenoemde #bloghop. En de winnaar van vorige maand, Marc Volgers, koos het thema ‘Tussen oud en nieuw’ voor de bloghop van december. Zoals gezegd: een thema dat mij triggerde; waarschijnlijk door de toevoeging van het woordje tussen.
Mijn logica was de eerste die reageerde na het lezen van het thema. Die schreeuwde dat er helemaal niets is tussen oud en nieuw. Dat het niet meer is dan een verschuiving van de grote wijzer; een overgang van de ene seconde naar de andere. Niet alleen onmeetbaar, maar vooral niet aanwezig. Wat moet je daar dan over schrijven?

Zoutpilaar
Heeft het thema misschien meer te maken met de vrouw van Lot? Zij veranderde in een zoutpilaar omdat zij nog teveel vastzat aan haar verleden in Sodom. Iets wat mij ook bijna overkomen is, want tijdens mijn depressie zat ook ik dagenlang als een zoutpilaar te piekeren over alles wat mij in het verleden overkomen is.
In het Bijbelboek Jesaja2 zegt de Heer: ,,Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten.’’ En ja, teveel nadenken over wat geweest is, is niet goed voor ons. Dat kan zelfs dodelijk zijn…

Wij hebben het geloof behouden
Maar mogen we dan niet terugkijken op wat er allemaal in het afgelopen jaar gebeurd is? Natuurlijk wel, hoe kunnen we anders zien hoe God ons leven leidde in het verleden? We mogen kijken naar de positieve gebeurtenissen in ons leven! En ook naar de negatieve, als we die laatste gebeurtenissen maar positief bekijken. Bekijk die negatieve gebeurtenissen niet als aards mens, maar als christen.
Paulus zegt: ,,ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden3.’’ En zo mogen wij het afgelopen jaar ook bekijken! In blijdschap dat wij het geloof hebben behouden.

Tussen oud en nieuw
Op oudejaarsdag mogen wij al het oude vergeten en ons richten op het nieuwe jaar. Een nieuw jaar met nieuwe kansen en nieuwe voornemens. Doelen die we alleen kunnen halen met hulp van God. Dus ,,Heilig u, want morgen zal de HEERE wonderen doen in uw midden4.’’
Dat is het verschil tussen oud en nieuw. Het verschil tussen de oude en de nieuwe mens. De oude mens richt zich op de aardse zaken, de nieuwe mensen kijken omhoog naar de Hemel; naar God. Ook in 2018!

Ik wens jullie allemaal een gezegend nieuw jaar!

1 Genesis 19 vs 26;
2 Jesaja 43 vs 18-19, NBV;
3 2 Timoteüs 4 vs 7, HSV;
4 Jozua 3 vs 5, HSV;

Thema #bloghop december 2017

Fotocredits: Sylvester, Nieuwjaar, 2015 (via: Pixabay)

error: Sorry, the content of this website is protected due too copyright!!