De mantel der liefde… onzin of niet?

18
okt
De mantel der liefde

De mantel der liefde dekt alles toe. Een uitspraak die je niet alleen regelmatig hoort, maar waar je ook van tijd tot tijd de gevolgen van ziet. Maar wat is die mantel eigenlijk? En wat betekent het voor hoe wij ons moeten gedragen? Is het genadevol of juist complete onzin?

Opvallend is dat de uitdrukking ‘mantel der liefde’ nergens in de Bijbel wordt genoemd. Dus waar komt deze, veel in christelijke kringen gebruikte, opmerking dan vandaan?
Volgens de encyclopedie zou het mogelijk wel een Bijbelse oorsprong hebben. Het zou afgeleid kunnen zijn van het verhaal in Genesis 9. Je weet wel: dat moment dat Noach stomdronken en poedeltje naakt in zijn tent ligt. Zijn jongste zoon Cham ziet dat en roddelt het direct door aan zijn oudere broers.

Mantel der liefde

In tegenstelling tot hun broertje twijfelen Sem en Jafet geen moment. Zij pakken een mantel (of kleed; de Bijbelvertalingen verschillen hierover) om het naakte lichaam van hun vader af te dekken. Een daad uit liefde en ja, daar zou de uitdrukking mantel der liefde dus inderdaad vandaan kunnen komen.
Het zou in dat geval ook een mooie brug slaan naar de term mantelzorger. Een mantelzorger is immers iemand die zorgt voor iemand die dat zelf niet kan. Zoals Sem en Jafet hun vader toedekten toen hij teveel wijn had gedronken.

Liefde veroordeelt; niet den mens die haar bedrijft, maar de ongerechtigheid zelve; zij veroordeelt de overtreding.

Misbruik van deze term

Maar waarom lijkt de uitdrukking ‘mantel der liefde’ specifiek zoveel gebruikt te worden binnen de christelijke wereld? Persoonlijk denk ik omdat deze term veelvuldig verkeerd uitgelegd wordt. Ik durf zelfs te zeggen dat de mantel der liefde zelfs regelmatig -bewust of onbewust- misbruikt wordt. Zo werden, aldus rechter Teresa Sarmina, onder deze noemer ‘monsters in habijt beschermd die kinderen misbruikten’.

Ontzeggen van bekering

Nee, de mantel der liefde betekent helemaal niet dat alle verkeerde dingen verzwegen zouden moeten worden omwille van die liefde. Integendeel! De Bijbel is genadevol en hoopt dat iedereen zich bekeerd. Juist door over iemands zonden te zwijgen, door ze af te dekken, geef je die persoon niet de kans om tot inkeer te komen. Door hem (of haar) zijn gang te laten ontzeg jij als mens hem dus de toegang tot de hemel. Wilt u dat? Wilt u iemands Geest doven?

Liefde en waarheid

Ter overdenking sluit ik dit blog af met een opmerking van AJ TH Jonker: “Liefde is geen zoetsappigheid. Liefde en waarheid zijn één. En zodra de liefde ophoudt waar te wezen, heeft zij meteen opgehouden liefde te zijn. Zij veroordeelt, juist omdat zij liefde is, de ongerechtigheid; niet den mens die haar bedrijft, maar de ongerechtigheid zelve; zij veroordeelt de overtreding.”

error: Sorry, the content of this website is protected due too copyright!!