Vernietig je afgoden en geef je over aan God

Alles, maar dan ook echt alles kan een afgod zijn; inclusief de kerk zelf. En de Bijbel is heel duidelijk over deze afgoden. Weg ermee! God is de enige; alleen Hem komt alle eer toe. Hij is de Schepper van hemel en aarde en staat altijd op nummer één. Staat Hij dat niet, dan wordt het hoog tijd dat jij je afgoden vernietigd.

Eén van de, voor mij, meest aansprekende teksten in de Bijbel is misschien wel die van 2 Korintiers 16: “Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen.” Waarschijnlijk omdat ik maar al te goed weet hoe het is om een sluier over je hart en voor je ogen te hebben.
Zoals ik eerder al schreef ben ik momenteel herstellende van een flinke depressie. En een depressie – mensen die het zelf hebben ervaren zullen het met me eens zijn – voelt als een sluier. Je hele blik, alles, wordt namelijk vertroebeld en niets is zoals het lijkt. Je bent telkens moe omdat je constant met een zware sluier over je hoofd loopt en alles wat je hoort blijft in je hoofd rondmalen omdat je het niet helder voor de geest krijgt. En ja, ik gaf anderen de schuld van die sluier omdat ik in mijn ogen niets verkeerds had gedaan.

Ik was boos en gefrustreerd om alles wat er in mijn leven was gebeurd (en gebeurde), maar dat was niet eerlijk. Dat was namelijk het probleem niet. Het probleem was dat ik met al die ‘gebeurtenissen’ in mijn hoofd bleef zitten. Ik had zelf een sluier over mijn hoofd gedrapeerd; niet iemand anders.
Inmiddels is het alweer een jaar geleden dat ik me tot God heb gewend en ik kan jullie verzekeren dat Hij mijn sluier heeft weggenomen. Precies zoals Paulus het in de bovenstaande tekst verzekerde aan de gemeente van Korinthe! “Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.

Ik was boos en gefrustreerd om alles wat er in mijn leven was gebeurd,
maar dat was niet eerlijk.

Alvast mijn oprechte excuses voor het volgende stuk. Het kan zijn dat het nogal theologisch overkomt, maar ik zal mijn best doen om zo duidelijk mogelijk te zijn. Mocht het desondanks niet duidelijk zijn dan kunt u onderaan deze pagina altijd om verdere uitleg vragen!
In ieder geval… de in 1 Korintiërs genoemde vrijheid komt ook in andere teksten van Paulus terug, onder andere in zijn brief aan de Galaten. Daar schrijft Paulus dat wij christenen geen kinderen van de slavin Hagar zijn, maar van de vrijgeboren vrouw Sara.

Vrije mensen

Hierbij wil ik extra nadruk leggen op het feit dat Sara als 100-jarige een zoon kreeg dankzij de Geest van God* en Hagar ‘gewoon’ op de menselijke manier. Waarom die extra nadruk? Omdat ook wij (opnieuw) geboren worden dankzij Heilige Geest op het moment dat wij de doop ontvangen. Wij zijn vanaf dat moment geen slaven meer, maar vrije mensen. “Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.

Afgoden

Laat het heel duidelijk zijn dat de zonde, oftewel de duivel, alle middelen inzet om ons opnieuw een juk op te leggen. En laat het ook heel duidelijk zijn dat een juk alles is wat jou en mij van onze vrijheid beroven. Dat kan dus Facebook zijn of je WhatsApp, die voetbalwedstrijd op zondagavond, je werk, porno of de mening van anderen. Maar dat kunnen ook psalmen en opwekkingsliederen zijn, orgels, gitaren, uitgebreide regeltjes… Hey, was dat waarom Jezus regelmatig die zeurende Farizeeën terecht wees?

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn.

Ik denk dat ik mezelf inmiddels wel duidelijk heb gemaakt. Onze jukken zijn onze afgoden en onze afgoden zijn onze jukken. Mijn afgoden waren niet alleen de negatieve gebeurtenissen uit het verleden, maar bijvoorbeeld ook mijn innerlijke moeite met het in een kring bidden voor elkaar.
Ik ben nog steeds druk in de weer om al deze afgoden te vernietigen. Dat kan ik niet alleen, maar gelukkig mag ik God hierbij om hulp vragen. Ik weet zeker dat ik in de toekomst nog heel veel afgoden tegen zal komen, maar ik ga vol vertrouwen die toekomst tegemoet. Zijn Heilige Geest helpt mij hierbij en Hij zal ook jou helpen. Doe daarom je best om jouw afgoden te vinden en bid tot God of Hij die afgoden wil bestrijden met zijn Geest.

Vernietig je afgoden en geef je over aan God
Schuiven naar boven