Christenvervolging en de hypocrisie van christenen (column)

Ook binnen de kerken wordt het geloof aan banden gelegd.

Christenvervolging en de hypocrisie van christenen. Ja, ik weet het; dat is geen positieve titel. Helemaal niet omdat ik zelf ook een gelovige ben. Maar juist omdat ik zelf in Christus Jezus geloof, vind ik dat ik dit mag schrijven. Ik zie en hoor het namelijk bijna dagelijks om mee heen. Dat christenen andere christenen vervolgen om hun geloof; ook hier in Nederland.

Christenvervolging is weer een hot issue geworden dankzij de wereldwijde aandacht voor Asia Bibi. Veel gelovigen kwamen tegen haar uitzetting in opstand. Dagelijks werden er berichten via Twitter en Facebook verspreid tegen de christenvervolgingen in andere landen. Ook nu weer, nu Asia is vrijgesproken.
Positief, is mijn mening. Helemaal omdat de EO-visie in een artikel zelfs dichter bij huis keek dan naar ‘die verre’ Aziatische landen. Naar onze eigen Nederlandse achtertuin. “Ja, christenvervolging in Nederland komt voor.”

Christenvervolging in Nederland

Persoonlijk zou ik het echter nog dichter bij huis willen bekijken. In ons eigen huis; in de kerk. Want hoeveel christenen voelen zich daar nu oprecht veilig? Nee, wij worden misschien niet met de dood bedreigd zoals Asia Bibi. Maar bedreigingen zijn er wel degelijk. Je hoeft maar een iets afwijkende mening te hebben en je wordt direct verbaal aangevallen.
In sommige kerken kan een simpel iets als het uitnodigen van een band voor problemen leiden. Of wat te denken van de discussies over een lopend avondmaal of de plaats van vrouwen.

Wie heb jij vervolgd?

Begrijp me goed. Ik heb niets tegen de landelijke aandacht voor Asia Bibi of voor één van die andere christenen die om hun geloof met de dood bedreigd worden. Ik vind dat een zeer positief punt. En moedig het zelfs aan. Ga zo door.
Maar! Waar ik niet tegen kan is de hypocrisie van christenen die nu alarm slaan voor de situatie van vervolgde christenen en morgen weer hun mede-kerkgangers veroordelen omdat zij net van andere dingen genieten dan zijzelf.
Nogmaals; ik vind het verschrikkelijk voor Asia Bibi dat zij in deze situatie zit, maar tegelijkertijd ben ik blij met alle aandacht die het probleem nu krijgt. Maar ik hoop ook tegelijkertijd dat alle christenen, die nu zo hoog van de kerktoren blazen, zich afvragen wie zijzelf allemaal vervolgd hebben.

Ik heb verschillende mensen al mijn excuses aangeboden. Wil jij dat ook doen?

Christenvervolging en de hypocrisie van christenen (column)
Schuiven naar boven